บริษัท อาณาจักร เกษมชัย เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
โทร 02-082-6695, 085-946-6695
 • th

โต๊ะโรงอาหาร


โต๊ะโรงอาหาร

รายละเอียดสินค้า

โต๊ะโรงอาหาร

 
โต๊ะโรงอาหาร
ราคาโต๊ะโรงอาหาร ขาตัวที
 • 1.ขนาด 60*120*75 ซม. ราคา 2,590 บาท
  2.ขนาด 60*150*75 ซม. ราคา 3,090 บาท
  3.ขนาด 60*180*75 ซม. ราคา 3,790 บาท
  4.ขนาด 60*200*75 ซม. ราคา 4,390 บาท
  5.ขนาด 75*120*75 ซม. ราคา 2,690 บาท
  6.ขนาด 75*150*75 ซม. ราคา 3,890 บาท
  7.ขนาด 75*180*75 ซม. ราคา 4,290 บาท
  8.ขนาด 75*200*75 ซม. ราคา 4,690 บาท
Order NOW
 
โต๊ะโรงอาหาร
ราคาโต๊ะโรงอาหาร ขากลม 2 นิ้ว
 • 1. ขนาด 60*120*75 ราคา 2,590 บาท
  2. ขนาด 60*150*75 ราคา 3,090 บาท
  3. ขนาด 60*180*75 ราคา 3,790 บาท
  4. ขนาด 60*200*75 ราคา 4,390 บาท
  5. ขนาด 75*120*75 ราคา 2,690 บาท
  6. ขนาด 75*150*75 ราคา 3,890 บาท
  7. ขนาด 75*180*75 ราคา 4,290 บาท
  8. ขนาด 75*200*75 ราคา 4,690 บาท
Order NOW
 
โต๊ะโรงอาหาร
ราคาโต๊ะโรงอาหาร ขาเหลี่ยมลามิเนตสี
 • 1.ขนาด 60*120*75 ซม. ราคา 2,500 บาท
  2.ขนาด 60*150*75 ซม. ราคา 3,300 บาท
  3.ขนาด 60*180*75 ซม. ราคา 3,890 บาท
  4.ขนาด 75*120*75 ซม. สอบถาม
  5.ขนาด 75*150*75 ซม. สอบถาม
  6.ขนาด 75*180*75 ซม. สอบถาม


   
Order NOW
 
โต๊ะโรงอาหาร
ราคาโต๊ะโรงอาหาร ไม้ยางพารา
 • 1.ขนาด 60*120*75 ซม. ราคา 2,790 บาท
  2.ขนาด 60*150*75 ซม. ราคา 3,490 บาท
  3.ขนาด 60*180*75 ซม. ราคา 4,290 บาท
  4.ขนาด 75*120*75 ซม. ราคา 3,190 บาท
  5.ขนาด 75*150*75 ซม. ราคา 4,290 บาท
  6.ขนาด 75*180*75 ซม. ราคา 5,190 บาท
Order NOW
 
โต๊ะโรงอาหาร
ราคาโต๊ะโรงอาหาร หน้าข้าว
 • 1. ขนาด 60*120*75 ราคา 2,390 บาท
 • 2. ขนาด 60*150*75 ราคา 2,890 บาท
 • 3. ขนาด 60*180*75 ราคา 3,390 บาท
  4. ขนาด 75*120*75 ราคา 2,590 บาท
  5. ขนาด 75*150*75 ราคา 3,390 บาท
  6. ขนาด 75*180*75 ราคา 3,690 บาท

   
Order NOW
 
โต๊ะโรงอาหาร
ราคาโต๊ะโรงอาหาร หน้าขาวขาตัวไอ
 • 1. ขนาด 60*120*75 ราคา 2,590 บาท
  2. ขนาด 60*150*75 ราคา 3,090 บาท
  3. ขนาด 60*180*75 ราคา 3,790 บาท
  4. ขนาด 75*120*75 ราคา 2,690 บาท
  5. ขนาด 75*150*75 ราคา 3,790 บาท
  6. ขนาด 75*180*75 ราคา 4,690 บาท
Order NOW
 
โต๊ะโรงอาหาร
ราคาโต๊ะโรงอาหาร ขาโอ เหล็ก1.5x3 นิ้ว
 • 1.โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 60*120*75 ซม.
  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม. ราคา 2,800 บาท
  2.โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 60*150*75 ซม.
  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม. ราคา 3,390 บาท
  3.โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 60*180*75 ซม.
  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม. ราคา 3,890 บาท
  4.โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 75*120*75 ซม.
  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม. ราคา 3,090 บาท
  5.โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 75*150*75 ซม.
  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม. ราคา 3,890 บาท
  6.โต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด 75*180*75 ซม.
  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม. ราคา 4,190 บาท
Order NOW
 
โต๊ะโรงอาหาร
ราคาโต๊ะโรงอาหาร ไม้เต็ง
 • 1.โต๊ะโรงอาหารไม้เต็ง ขนาด 60*150*75 ซม.
  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม. ราคา 5,700 บาท
  2.โต๊ะโรงอาหารไม้เต็ง ขนาด 60*180*75 ซม.
  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม. ราคา 5,900 บาท
  3.โต๊ะโรงอาหารไม้เต็ง ขนาด 75*150*45 ซม.
  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม. ราคา 6,700 บาท
  4.โต๊ะโรงอาหารไม้เต็ง ขนาด 75*180*75 ซม.
  พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม. ราคา 7,000 บาท
Order NOW
 
โต๊ะโรงอาหาร
ราคาโต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนง
 • 1.ขนาด 60*120*75 ซม. ราคา 2,790 บาท
  2.ขนาด 60*150*75 ซม. ราคา 3,490 บาท
  3.ขนาด 60*180*75 ซม. ราคา 4,290 บาท
  4.ขนาด 75*120*75 ซม. ราคา 3,190 บาท
  5.ขนาด 75*150*75 ซม. ราคา 4,290 บาท
  6.ขนาด 75*180*75 ซม. ราคา 5,190 บาท
Order NOW
 
โต๊ะโรงอาหาร
ราคาโต๊ะโรงอาหาร สีสัน
 • 1.ขนาด 80x120x75cm พร้อมเก้าอี้ 6 ตัว ราคา 3500 บาท
Order NOW
 
โต๊ะโรงอาหาร
โต๊ะโรงอาหารหน้าขาว เก้าอี้ไม้ระแนงยาว 2 ตัว
 • 1. ขนาด 60x120x75 ราคา 2,590 บาท
  2. ขนาด 60x150x75 ราคา 3,090 บาท
  3. ขนาด 60x180x75 ราคา 3,790 บาท
  4. ขนาด 60x200x75 ราคา 4,190 บาท
  5. ขนาด 75x120x75 ราคา 2,690 บาท
  6. ขนาด 75x150x75 ราคา 3,790 บาท
  7. ขนาด 75x180x75 ราคา 4,690 บาท
  8. ขนาด 75x200x75 ราคา 5,000 บาท
Order NOW
 
โต๊ะโรงอาหาร
ชุดโต๊ะโรงอาหารหน้าโฟเมก้าขาว
 • 1. ชุดโต๊ะโรงอาหาร ขนาด 60X120X75 : ราคา 2,300 ฿ พร้อมเก้าอี้ยาว 2 ตัว
  2. ชุดโต๊ะโรงอาหาร ขนาด 60X150X75 : ราคา 2,890 ฿ พร้อมเก้าอี้ยาว 2 ตัว
  3. ชุดโต๊ะโรงอาหาร ขนาด 60X180X75 : ราคา 3,390 ฿ พร้อมเก้าอี้ยาว 2 ตัว
  4. ชุดโต๊ะโรงอาหาร ขนาด 75X120X75 : ราคา 2,590 ฿ พร้อมเก้าอี้ยาว 2 ตัว
  5. ชุดโต๊ะโรงอาหาร ขนาด 75X150X75 : ราคา 3,390 ฿ พร้อมเก้าอี้ยาว 2 ตัว
  6. ชุดโต๊ะโรงอาหาร ขนาด 75X180X75 : ราคา 3,690 ฿ พร้อมเก้าอี้ยาว 2 ตัว
Order NOW
-------------
 
โต๊ะโรงอาหาร
โต๊ะโรงอาหารขาเหล็กกลม
 • 1. ขนาด 60x120x75 ราคา 2,590 บาท
  2. ขนาด 60x150x75 ราคา 3,090 บาท
  3. ขนาด 60x180x75 ราคา 3,790 บาท
  4. ขนาด 60x200x75 ราคา 4,390 บาท
  5. ขนาด 75x120x75 ราคา 2,690 บาท
  6. ขนาด 75x150x75 ราคา 3,890 บาท
  7. ขนาด 75x180x75 ราคา 4,290 บาท
  8. ขนาด 75x200x75 ราคา 4,690 บาท
Order NOW
 
โต๊ะโรงอาหาร
โต๊ะโรงอาหารหน้าโฟเมก้าขาว ชนิดม้านั่งติดโต๊ะ
 • 1. ขนาด 60x120x75 ราคา 2,590 บาท
  2. ขนาด 60x150x75 ราคา 3,090 บาท
  3. ขนาด 60x180x75 ราคา 3,790 บาท
  4. ขนาด 60x200x75 ราคา 4,390 บาท
  5. ขนาด 75x120x75 ราคา 2,690 บาท
  6. ขนาด 75x150x75 ราคา 3,890 บาท
  7. ขนาด 75x180x75 ราคา 4,290 บาท
  8. ขนาด 75x200x75 ราคา 4,690 บาท
Order NOW
 
โต๊ะโรงอาหาร
โต๊ะโรงอาหารไม้เต็งขาไขว้
 • 1. ขนาด 60x120x75 ราคา 4,290 บาท
  2. ขนาด 60x150x75 ราคา 4,790 บาท
  3. ขนาด 60x180x75 ราคา 6,590 บาท
  4. ขนาด 75x120x75 ราคา 4,690 บาท
  5. ขนาด 75x150x75 ราคา 6,490 บาท
  6. ขนาด 75x180x75 ราคา 6,990 บาท
Order NOW
 
หมวดหมู่:
โต๊ะโรงอาหาร
ปรับปรุงล่าสุด:
28 กันยายน 2017
โต๊ะโรงอาหาร เก้าอี้สำนักงาน เก้าอี้อเนกประสงค์ กระดานไวท์บอร์ด ชุดโต๊ะอนุบาล โต๊ะพับ โต๊ะกลม โต๊ะเข้ามุม โต๊ะประชุม โต๊ะทำงาน โต๊ะบาร์ บริษัท อาณาจักร เกษมชัย เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
สอบถาม
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
เก้าอี้หัวโค้ง เหล็กเหลี่ยม

ขาคาด A3/4x3/4 หนา 1.2mm. (เลือกสีหนังได้) ราคา 550 บาท

สอบถาม
โต๊ะอนุบาลรูปดอกไม้ ลามิเนตสี

โครงขาเหล็กกลม 1.2 นิ้ว ขนาด 120x50 cm. ราคา 1,900 บาท

สอบถาม
โต๊ะพับขาคู่พร้อมบังตาพับเก็บได้

จำหน่ายโต๊ะพับขาคู่พร้อมบังตาพับเก็บได้ ขนาด ก45*ย150*ส75 ซม. ราคา 3,500 บาท

สอบถาม
โต๊ะพับ มีล้อเลื่อน มีบังตาเหล็ก หน้าโต๊ะเมลามีน

โต๊ะพับ มีล้อเลื่อน มีบังตาเหล็ก หน้าโต๊ะเมลามีนลายไม้ หนา25มิล

สอบถาม
โต๊ะคาเฟ่พร้อมเก้าอี้

โต๊ะคาเฟ่ไม้เมลามีน พร้อมเก้าอี้ 2 ตัว ขนาด ก60xย60xส75cm. ราคา 1,700 บาท

สอบถาม
โต๊ะประชุม รูปตัวยู

โต๊ะประชุม รูปตัวยู 10-12 ที่นั่ง ประกอบด้วยโต๊ะเข้ามุมโค้งหัวท้าย ขนาด 60x180x75 cm. 1 ตัว โต๊ะขนาด 60x150x75 cm. 4 ตัว

สอบถาม
โต๊ะพับกลมหน้าโฟเมก้าขาว

จำหน่ายโต๊ะพับ ชนิดกลม หน้าโฟเมก้าขาว ขาเหล็กอย่างหนา ชุบโครเมี่ยมอย่างดี สวยงาม ทนทาน

สอบถาม
โต๊ะโรงอาหารไม้ปาติเกิล

โต๊ะโรงอาหารไม้ปาติเกิล ปิดทับด้วยฟอเมก้าขาว หนา 25 มิล ขาทำจากเหล็ก 1.5x1.5 นิ้ว หนา 1.2 มม. พร้อมเชื่อมขาติด

สอบถาม